fbpx

Nowa Lewica

image_intro_alt

Polityka zagraniczna

Uchwała nr 4 IV Kongresu SLD - główne zadania polskiej polityki zagranicznej

Polityka zagraniczna naszego państwa musi być przedmiotem wspólnej troski wszystkich sił politycznych. Winna się tworzyć w wyniku rzetelnej debaty i konsensusu, tam gdzie jest on możliwy. Za proces budowy polskiej polityki zagranicznej odpowiadają wspólnie rząd i prezydent RP, a określoną rolę odgrywa także parlament. Te organy konstytucyjne winny tworzyć ramy współpracy z opozycją w sprawach dotyczących polskiej polityki zewnętrznej. Z niepokojem stwierdzamy, iż tak nie jest. Osobiste animozje oraz spory kompetencyjne i brak koordynacji osłabiają skuteczność polskiej polityki zagranicznej.

SLD deklaruje gotowość współpracy z najwyższymi władzami RP w sprawie strategicznych interesów Polski realizowanych na arenie międzynarodowej.

Nasze postulaty w czterech najważniejszych dziedzinach:

I. Polska w Unii Europejskiej

 1. Opowiadamy się za jak najszybszym zakończeniem procedury ratyfikacji traktatu reformującego UE (tzw. Traktatu Lizbońskiego). Niezmiennie uważamy, że Polska powinna zaaprobować w całości Kartę Praw Podstawowych Unii.
 2. Wzywamy rząd do przygotowania raportu na temat wpływu w przyszłości postanowień Traktatu Lizbońskiego na sytuację wewnętrzną i zewnętrzną naszego państwa oraz funkcjonowanie władz, poprzez opracowanie narodowej strategii wcielania w życie tego traktatu.
 3. Polska powinna być partnerem współpracującym z innymi państwami członkowskimi, wychodzącym naprzeciw wspólnym wyzwaniom, przed którymi stoi cała Unia Europejska. Należy aktywnie promować swoje interesy, poprzez współtworzenie europejskich polityk, w szczególności dotyczących:
  - wymiaru wschodniego UE i Europejskiej Polityki Sąsiedztwa,
  - nowych relacji transatlantyckich, EU-USA
  - europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony
  - zmian klimatycznych oraz polityki energetycznej.
 4. Nasi sąsiedzi, zwłaszcza Republika Federalna Niemiec, pozostają ważnymi partnerami naszego państwa. Polskie władze powinny dążyć do bliskiej współpracy z nimi w ramach realizacji naszych priorytetów w Unii Europejskiej.
 5. Domagamy się od Ministra Spraw Zagranicznych przedstawienia informacji dotyczących polityki kadrowej w polskiej dyplomacji oraz wyjaśnień, dlaczego potencjał wielu spośród wybitnych polskich dyplomatów pozostaje niewykorzystany.
  Za szkodliwą dla interesów Polski uważamy likwidację niektórych polskich placówek dyplomatycznych na świecie oraz utrzymywanie wielu wakatów na stanowiskach szefów innych palcówek.

II. Bezpieczeństwo Polski

Głównym gwarantem naszego bezpieczeństwa pozostaje członkostwo Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim.

 1. Polska powinna wzmacniać jakościowy udział naszego państwa w działaniach Sojuszu.
 2. Istnieje potrzeba dalszego zwiększania zdolności bojowych naszej armii oraz modernizacji sprzętu wojskowego we współpracy z naszymi sojusznikami z NATO.
 3. SLD krytycznie ocenia zamiar rozmieszczenia na terytorium Polski elementów tzw. tarczy antyrakietowej, co w istocie nie poprawiłoby bezpieczeństwa Polski, a mogłoby doprowadzić do nowego wyścigu zbrojeń.
 4. Polska powinna aktywnie działać na rzecz budowy wspólnej europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony oraz europejskich zdolności obronnych.
 5. Ważnym elementem naszej wiarygodności sojuszniczej pozostaje udział polskich żołnierzy w misjach pokojowych ONZ

III. Relacje z Europą Wschodnią

Stosunki naszego państwa z sąsiadami na wschodzie powinny być przede wszystkim realizowane w ramach tzw. wymiaru wschodniego UE oraz Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. W wymiarze bilateralnym wysiłki polskiej dyplomacji winny skupić się na trzech obszarach.

 1. Federacja Rosyjska
  Polska dyplomacja powinna dążyć do oparcia współpracy z Rosją na zasadach partnerskich, przy zachowaniu pragmatyzmu i oddzieleniu wątków ideologiczno-historycznych od gospodarczych. Ponadto, Polska powinna aktywnie wspierać kontakty międzyludzkie, wymianę młodzieży a także promocję polskiej kultury w Rosji.
 2. Ukraina
  Wobec faktycznego zastoju w relacjach polsko-ukraińskich, apelujemy do wszystkich sił politycznych w Polsce o wypracowanie aktywnej strategii polityki wobec Ukrainy i nadanie nowych impulsów współpracy obu państw
 3. Białoruś
  Polska powinna nadal wspierać procesy demokratyzacji na Białorusi, przy jednoczesnym utrzymywaniu współpracy z władzami białoruskimi dotyczącej m.in. współpracy przygranicznej.

IV. Wyzwania globalne

We współczesnym współzależnym świecie, władze naszego państwa powinny mieć wizję udziału Polski w kształtowaniu działań, które będą odpowiedzią na wyzwania globalne.
Zarówno walka z globalnym ociepleniem klimatu, jak i szeroko rozumiane bezpieczeństwo energetyczne pozostają na czele listy wyzwań, z którymi będziemy musieli się zmierzyć w najbliżej przyszłości. Wyzwania te wymagają zdecydowanych kroków w celu opracowania programu racjonalnego i najbardziej efektywnego wykorzystania zasobów energetycznych naszego państwa oraz rozwoju energetyki opartej na źródłach odnawialnych.
Władze Polski powinny aktywnie uczestniczyć w tworzeniu europejskiej polityki energetycznej oraz polityki ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Wzywamy rząd do zaprezentowania planu działania w tych dziedzinach. Okazją, która powinna mobilizować polski rząd do podjęcia konkretnych korków, będzie konferencja ONZ poświęcona zmianom klimatycznym, która odbędzie się w Poznaniu, pod koniec 2008 roku.
Polska powinna wspierać reformę Organizacji Narodów Zjednoczonych, aby mogła ona skutecznie działać na rzecz stworzenia nowego ładu światowego oraz przeciwdziałać zagrożeniom regionalnym i globalnym. Multilateralne podejście do rozwiązywania problemów świata jest dzisiaj koniecznością.

Polska winna aktywnie wspierać światowe wysiłki na rzecz zwiększenia pomocy rozwojowej dla najbiedniejszych regionów świata. W tym kontekście – także jako aktywny członek Partii Europejskich Socjalistów i Międzynarodówki Socjalistycznej -opowiadamy się również za bliższą współpracą Polski z najważniejszymi państwami Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej.

Newsletter

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!
W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 o ochronie danych, wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Nową Lewicę przekazanych przeze mnie danych osobowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością Nowej Lewicy w celach administracyjnych na użytek newslettera, w szczególności wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną newslettera oraz informacji o przedsięwzięciach organizowanych lub współorganizowanych przez Nową Lewicę, a także informacji o bieżących wydarzeniach politycznych. Czytaj dalej...
Polityka prywatności | Polityka cookies © 2021 Nowa Lewica. Projekt i wykonanie: Hedea.pl

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Rozumiem